Photo by ipopba/iStock / Getty Images
 

Terapiform


Terapeutisk samtale handler om at hjælpe dig til få det bedre, fordi noget er for svært, belastende eller pinefuldt. For at skabe sådan en forandring, er det nødvendigt at udforske de omstændigheder eller handlemønstre, som gør, at du lige nu har det vanskeligt.

I en tryg, rolig og respektfuld atmosfære vil du få hjælp til i dit eget tempo at udforske og mærke, hvordan du tænker, føler og handler og hvordan dette indvirker på din belastning. Ud fra dette vil du få hjælp til at finde nye og mere positive måder at gå til dit besvær på. Når samarbejdet fungerer og du begynder at gøre noget rigtigt for dig selv, vil du mærke at du får det bedre. Især oplevelsen af at kunne se veje ud af det svære eller pinefulde, men også at få indflydelse og kontrol over dit eget liv er væsentligt i denne sammenhæng.

Samtalerne foregår altid med respekt for dig, dine behov og ønsker, men samtidig så de er i overensstemmelse med det, som jeg erfaringsmæssigt ved kan hjælpe og fagligt kan stå inde for. Det er imidlertid kun dig, der ved om behandlingen virker eller ej. For at sikre en positiv forandring, vil vi derfor jævnligt vurdere, om du får det ud af samtalerne, som du ønsker og har brug for.

Jeg bruger hovedsagelig kognitive metoder, som retter sig mod at undersøge, hvordan vore tankemønstre påvirker vore følelser og handlinger. Nogle gange inddrager jeg også andre metoder, hvis jeg finder det nødvendigt.

I forhold til traumer indrages EMDR, som er en anerkendt og veldokumenteret behandlingsmetode til dette. Se videre på www.emdr.dkEr temaet sorg, vil samtalerne drejes sig om at finde ud af at håndtere og rumme sorgens følelser, og også hvordan du kommer videre med dit liv på trods af dit tab.

Som klient vil du hele tiden være aktiv deltager i din egen forandringsproces. 

Der er mulighed for telefonkonsultationer efter nærmere aftale . Til dette kræves der MobilePay.