Parterapi

Photo by ALEX_KO/iStock / Getty Images
Photo by ALEX_KO/iStock / Getty Images
 
 

Har I problemer i jeres parforhold?

Det moderne liv giver ofte store udfordringer for par. Det kan være svært at prioritere tid og overskud til hinanden og intimiteten i en travl hverdag med arbejde og børn.

Hvis I er havnet i en situation, hvor I enten er blevet fjendtlige over for hinanden eller føler jer som fremmede, kan det være en god idé at få hjælp til at få kontakten genetableret eller om nødvendigt at komme fra hinanden på en ordentlig måde.
Metoden, der anvendes, kaldes mentaliseringsbaseret . Her drejer det sig om at lære de mønstre at kende, som tricker, at I kommer i konflikt eller fjerner jer fra hinanden. Samtidig handler det om at lære at se sig selv med partnerens øjne, ligesom "at krydse en bro og gå på opdagelse i den andens land". 

Det kræver dog en villighed fra begge parter til at gå ind i denne undersøgelse for at stoppe kampen, hvilket kan være en overvindelse, når man enten er vred eller ked af det.

Gevinsten er imidlertid ofte mere følelsesmæssig nærhed /intimitet og bedre seksualitet, hvilket for de fleste par er det ,der giver overskuddet til at kunne klare alle de andre krav, man mødes af i det moderne liv.