Detail 1

OBS. Der anvendes cookies på denne hjemmeside, for at registrere trafikken/ søgningen på sitet.

Indholdet her omhandler information om den nye dataforordningslov som træder i kraft pr. 25.05.18 i hele EU og således også her i Danmark. Det betyder skærpede forholdsregler for alle virksomheder som håndterer personfølsomme oplysninger. Alle bliver underlagt Datatilsynets forordninger og tilsyn. Du ejer dine personlige oplysninger og skal give dit samtykke til hvem og hvad det skal bruge til. Du bliver bedt om at udfylde en samtykke erklæring ved vores første møde og får information om hvordan dine data bliver håndteret hos mig.
Jeg har indhentet databehandleraftaler med mine samarbejdspartnere, som sikrer, at dine data bliver håndteret sikker.

Nedenfor kan du se den Orientering om behandling af personoplysning, så gør sig gældende hos mig

 


Detail 2

Jeg skriver journal. Det vil sige at jeg skriver noter om fx dine socialeforhold og dit helbred. Formålet er at give dig en god og relevant behandling.

Jeg kan modtage oplysninger om dig  fra din læge og andre, hvis du har givet dit samtykke til at de sender oplysningerne til mig.

Jeg har tavshedspligt og det er kun mig der har adgang til din journal

Jeg kan give oplysninger videre til din læge og andre, hvis du har givet dit samtykke til det.

Jeg har pligt til at bryde min tavshedspligt, hvis der er alvorlig risiko for at du eller andre kommer til skade

Jeg har pligt til at underrette kommunen, hvis jeg er bekymret for at et barns trivsel og udvikling.

Jeg sender oplysninger til  betalere, hvis nogen ( Sygesikringen, forsikring, kommune) betaler dine samtaler helt eller delvist.

Jeg sender oplysninger til min revisor , så jeg kan få lavet årsregnskab . Min Revisor har  tavshedspligt.

Din journal bliver opbevaret i et arkiv under lås eller i et sikret journalsystem, der ligger hos en databehandle,r jeg har  en aftale med. Jeg gemmer dine oplysninger i 5 å, i særlige tilfælde længere.

Din journal bliver tilintetgjort 5 år efter du sidst har været her, i særlige tilfælde senere.

Du har ret til at få at vide hvad der står i din journal. Kontakt mig hvis du vil have en kopi.

Man må ikke slette i en journal, men hvis noget er forkert, kan vi tilføje en rettelse. Vi kan rette og slette i alt andet end journalen, hvis der er fejl. 

Hvis du er utilfreds med hvordan jeg håndterer dine oplysninger, så sig det til mig, så finder vi en løsning. Hvis du stadig er utilfreds, kan du klage til Datatilsynet.

 


Detail 3